Design og layout af bøger, hæfter m.m.

Bogomslag og layout af udgivelser fra forlagene Systime, Academica og Hans Reitzels Forlag.

Herunder bogen SHOWKEMI fra Systime.